Classes de música / Llenguatge Musical


    LLENGUATGE MUSICAL 1r, 2n, 3r i 4t.
   
  El procés utilitzat en totes les unitats didàtiques es basa en escoltar, parlar, llegir i escriure, imitant el precés natural de l'aprenentatge de la llengua materna.
    El nostre sistema consisteix en treballar de forma independent les fases del procés de l'aprenentatge del llenguatge musical, per aconseguir una major comprensió per part de l'alumne i gradualment anar afegint de forma progressiva els diferents elements.

Les fases en les que estructurem el procés de l'aprenentatge del llenguatge musical, que identifiquem amb els següents paràmetres, són:
- Interiorització i cançons nostres: abans d'identificar gràficament els elements rítmics i melòdics de la unitat didàctica, treballem de de l'audició de cançons experimentant amb el nostre cos i interioritzant-la. També volem donar a conèixer als xiquets els diferents autors importants de les èpoques i estils musicals perquè tinguen uns coneixemets mínims de la cultura de la música.
- Teoria: treballem els aspectes teòrics que progressivament s'instroduiran en cada unitat.
- Ritme: treballem cada figura rítmica que progressivament es va introduint en cada unitat didàctica. Perquè l'alumne les interioritze fàcilment utilitzarem síl·labes per a cada figura.
- Agilitat amb les notes: en aquest apartat aprendrem, de forma progressiva, a llegir el nom de les notes. Amb tot això, l'alumne adquirirà agilitat amb la identificació de les notes.
Ritme+agilitat de notes i lectura recitada: en aquest apartat sumarem els dos elements del llenuatge que hem treballat anteriorment per separat: la duració de les figures rítmiques i l'agilitat en el nom de les notes.
- Entonació: treballarem l'entonació des de tres punts de vista
      1. ornamentació d'escales: consisteix en que l'alumne automatitza la unió del nom de la nota amb els so que li pertany.
      2. l'escala musical de les figures rítmiques de la unitat didàctica.
      3. entonació relativa (sense clau): l'alumne es familiaritzarà amb les diferents tonalitats. Al no tindre clau, l'alumne podrà llegir començant per qualsevol nota, ja que tindrà cada vegada més automatitzat l¡ordre.
- Ritme+ agilitat de notes+ entonació: se suposa que és l'última fase del procés de l'aprenentatge, sumant els tres elements.
- Cançó estrella: es treballa una cançó amb instrumentació que reflexa tot allò aprés en la unitat didàctica.
- Dictat: és la finalització del procés d'aprenentatge del llenguatge musical (escoltar, parlar, llegir, escriure)
- Cal·ligrafia: anirem entrant en l'anatomia de les figures rítmiques i les notes; així anem fent pràctiques per millorar l'escriptura musical.

La filosofia d'AD LIBITUM (mètode Willems) es basa en un enfocament més contemporani i creatiu de la música en el qual aquesta no és una finalitat sinó un gaudi en si mateixa. Es tracta d'una atractiva eina a traves de la qual de forma progressiva l'alumne desenvolupa aptituds i habilitats que aplicarà en altres camps (en els estudis, en la feina, amb els amics i familiars...) A través d'innovadores tècniques progressives i sempre amb la música com a pilar fonamental, s'estimula l'alumne desenvolupant diferents aspectes com la capacitat de concentració, la memòria, etc. En AD LIBITUM considerem que tots els nens tenen aptituds musicals, per això es tracta d'estimular la curiositat i la inquietud per aprendre-la.

Sol·licitem el seu permís per a obtindre dades estadístiques de la seua navegació en aquesta web, en compliment del Reial decret llei 13/2012. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. OK | Més informació